Tủ điện ABS Ref. 6702

 Modules  8
 Sockets  2 Tomas 2P+TTL 16A/250V~ / 1 Toma 3P+T 16A/380V~ / 1   Toma   3P+T 32A/380V~
 Measurements  506x230x150mm
 Entries  3XØ40-Ø32 + 2XØ25-Ø20 / 2XØ25-Ø20 + 1XØ40-Ø32
 Degree of   protection  IP65
 Shock-proof  IK08
 Dimensional   stability  -25ºC+85ºC
 Glow wire  650ºC
 Standards  EN 60309-1, EN 60309-2, EN 61439-2, EN 62208, UNE   20315-1-   1, UNE 20315-1-2
 Plug  cable 15 m H07RN-F , sección 5x6 mm² + 1 Clavija IEC   3P+N+T   32A/380V~
 Protection  1 magnetotérmico 3P 16A / 1 magnetotérmico 2P 16A / 1   magnetotérmico 3P 32A
Famatelvietnam.com.vn