Dịch vụ bảo hành - bảo trì

Ngoài chế độ bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, Công ty còn mang đến cho khách hàng những dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật khác như, kiểm tra, tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp, các gói bảo trì, phòng ngừa và dự báo cũng như chương trình bảo trì thích hợp dành cho tình huống khẩn.

Bài viết liên quan

Famatelvietnam.com.vn